Slovenia

In Slovenia the Educational Society Noah School with M.Sc. Andrea Premik Banic took part in the project "Pupils make a wish for animals".

Here are the wishes from the children:

Bullfights are very dangerous and scary for the animals. A lot of people encourage the fights for money because they want to be rich. I wish this would stop.
Bikoborbe so nevarne za živali,so tudi strašne. Veliko ljudi jih spodbuja zaradi denarja. To zato ker želijo biti bogati. Želim si, da se to konča.
(Lev, 10 years)

I wish for people to stop polluting the environment and to stop killing small beasts (spiders, worms, ants,...). If they are afraid of them, they should go away and leave them alone.
Želim si, da ljudje nehajo onesnaževati okolje, in da nehajo ubijati tiste živali, ki so majhne (pajki, deževniki, mravlje,...). Če se jih bojijo naj jih pustijo ali  gredo stran.
(Zoja, 9 years)

Dear animals,
I wish that you fell comfortable, nice and safe everywhere and I want you to know, that some people are mean and hurtful and some are nice and kind. I think that all the animals are very important and deserve the same rights as us.

Drage živali,
Želim, da se povsod počutite udobno, lepo in varno in, da veste, da so nekateri ljudje nesramni in škodljivi do živali, nekateri pa dobri in prijazni. Mislim, da ste vse živali izredno pomembne in, da si zaslužite enake pravice kot vsi drugi na svetu.
(Maša, 10 years)

I wish for the farm animals to be treatened better than they are now.
Želim si, da bi lepše skrbeli za živali na farmah.
(Ana Lu, 7 years)

I wish we could finally understand the animals. That is all I wish for!
Želim si, da bi končno razumeli živali. To je vse kar si želim!
(Nika, 10 years)

Pigs are fully stuffed, they feel bad and have to sleep in their one excrement. I wish they could run away.
Prašiči so nabasani, slabo se počutijo in morajo spati v svojem dreku. Želim si, da lahko zbežali.
(Pina, 7 years)

Animals in circuses are very frightened  because they are beaten a lot. I wish I could make a new law against it.
Živali v cirkusu so zelo prestrašene, zaradi tega ker so velikokrat tepene. Želim si, da bi postavil nov zakon.
(Lovro, 7 years)

Dear animals of the world!
I wish for tigers and all the other animals to live a happy life. I also wish for the ones that are locked in the cages to see the world outside of the bars and to be happy and healthy.
 
Dragi svet živali!
Tigrom in vsem drugim živalim želim, da bi srečno živeli. Ker so zaprti, jim želim, da bi videle svet zunaj rešetk, da bi bile zdrave in bile srečne.
(Vid, 9 years)

Bees, I am very glad that you give us honey. I like honey a lot. I hope that you give us honey even after I am gone. I just do not like to be beaten by you. I wish that you avoid pesticided flowers.
Čebele vesel sem, da nam dajete med. Med imam zelo rad. Upam, da boste tudi po mojem življenju dajale med. Samo ni mi všeč, ko me pičite, ker boli. Želim vam, da se čimbolj izogibate poškropljenih rastlin.
(Gal, 8 years)

Dear cows!
I honour you because you give us food. I wish and hope that you'll have long and nice life. I wish that laws will change so you will not be tortured anymore.

Drage krave!
Zelo vas spoštujem, ker nam dajete hrano, želim in upam, da boste imele dolgo in prijazno življenje. Rad bi, da se bi spremenilo, da vas ne bi mučili.
(Tara, 10 years)